Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Urbanització carrer Bon Jesús i part carrer Sant Cebrià Baix
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  10 d'agost de 2010
   
   
 
Objecte
  URBANITZACIÓ CARRER BON JESÚS I PART CARRER SANT CEBRIÀ BAIX
   
   
 
Preu del contracte
  Tres-cents trenta-vuit mil set-cents vint-i-vuit Euros amb noranta-sis Cèntims (338.728,96), IVA inclòs
   
   
 
Termini d'execució
  Tres mesos i mig
   
   
 
Data de publicació
 

Licitació (BOP 17/08/2010).

Adjudicació provisional (BOP 23/10/2010)

   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  Obert. Varis criteris d'adjudicació
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
  JUNTA DE GOVERN LOCAL
   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  26 dies naturals des de la darrera publicació
   
   
 
Documents adjunts
 
   
   
 
Data d'adjudicació provisional
 

30 de setembre de 2010

   
   
 
Adjudicatari
 

JORDI MARTÍ SL. OBRES I SERVEIS

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

338.728,96 €, IVA inclòs. 102.000,00 €, IVA inclòs, en millores d'obra sense cost addicional; 2,5 mesos d'execució d'obres

   
   

 

Data de l'adjudicació definitiva
11 de novembre de 2010
     
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
   
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal