Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Urbanització carrer Sant Cebrià Alt I
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  7 d'octubre de 2009
   
   
 
Objecte
  URBANITZACIÓ CARRER SANT CEBRIÀ ALT I
   
   
 
Preu del contracte
  Cent mil euros(100.000,00 €), IVA inclòs
   
   
 
Termini d'execució
  Dos mesos
   
   
 
Data de publicació
   
   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  Negociat sense publicitat
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
  JUNTA DE GOVERN LOCAL
   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  10 dies hàbils
   
   
 
Documents adjunts
 
  • Projecte
  • Plecs de condicions
   
   
 
Data d'adjudicació provisional
 

12 de novembre de 2009

   
   
 
Adjudicatari
 

Excavaciones y movimientos de tierra Carmona, S.L.

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

Cent mil euros(100.000,00 €), IVA inclòs, més millores

   
   
 
Data de l'adjudicació definitiva
 

30 de novembre de 2009

     
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
   
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal