Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Urbanització carrer del Tros Gran
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  13 de juliol de 2009
   
   
 
Objecte
  URBANITZACIÓ CARRER DEL TROS GRAN
   
   
 
Preu del contracte
  Dos-cents vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (225.865,65 €) IVA inclòs.
   
   
 
Termini d'execució
  Quatre mesos
   
   
 
Data de publicació
   
   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  Negociat sense publicitat
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
  JUNTA DE GOVERN LOCAL
   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  10 dies hàbils
   
   
 
Documents adjunts
 
  • Projecte
  • Plecs de condicions
   
   
 
Data d'adjudicació provisional
 

30/10/2009 (data d'adjudicació publicada al perfil 5/11/2009)

   
   
 
Adjudicatari
 

ENRIC MITJANA DALMAU

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

225.865,65 €, IVA inclòs, més millores.

   
     
Data de l'adjudicació definitiva
24 de novembre de 2009
   
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
  PUOSC
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal